Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijalausunto

 • Asiantuntijalausunto pyydetään yleensä riitatapauksien selvittämiseksi.
 • Asiantuntijalausunto on aina puolueeton, kirjallinen selvitys kohteen vaurioitumiseen johtavista tekijöistä.
 • Asiantuntijalausunto ei ole palvelu, jolla asiakas saa mieluisan selvityksen kohteen kunnosta, vaan se tehdään aina täysin puolueettomana palveluna.

Kuntoselvitykset

Kuntoselvitys on palvelu, jossa yhdistyvät tarkastus- ja kuntotutkimusmenetelmät järkevällä tavalla toisiinsa. Kuntoselvityksessä tarvittavat jatkotutkimukset (esimerkiksi kosteusmittaukset) tehdään heti, kun niihin on aihetta, eikä tilaajan yrityksen välillä tarvita erillisiä neuvotteluja jatkotutkimuksista. Tällöin palvelu on myös tilaajan kannalta edullisin, koska muun muassa ylimääräisiä matkakustannuksia ei kerry.

Rakennuksen tai kiinteistön kuntoa koskeva katselmointi koostuu:

 • Asiakkaan tai asukkaan haastattelusta.
 • Kohteessa tehtävät rakenne-, pinta- ja puunkosteusmittaukset, joista annetaan kirjallinen raportti.
 • Aistinvaraisin menetelmin tehdystä tarkastuksesta, jonka kohteena ovat:
  • vesikatto
  • pintavesien poisto
  • ylä-, ala- ja välipohjat
  • julkisivut.
  • vesipellitykset.
  • perustukset.
  • maanpinnan muotoilu ja riskirakenteet.

Tarkastuksesta tehdään suullinen raportti, joka annetaan heti paikanpäällä.

Korjausneuvonta

Korjausneuvonta on palvelu, jossa asiantuntija antaa työohjeita korjauksen suorittajalle. Työn suorittajaa ohjataan käyttämään rakennusteknisesti ja –fysikaalisesti oikeita työmenetelmiä ja materiaaleja. Korjausneuvonta käsittää myös usein kirjallisen työselityksen, jossa yksityiskohtaisesti neuvotaan kuinka kohde on korjattava ja minkälaisia työmenetelmiä sekä materiaaleja on käytettävä.

Projektinjohtotehtävät

Projektinjohtotehtävät ovat luonteeltaan laajoja ja pitkäjännitteisiä palveluita. Monesti projektinjohtotehtävät ovat rakennuttamistehtäviä, joissa tarvitaan ammattitaitoa ja useamman vuoden kokemusta rakennusalalta.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on yleensä rakentamisen aikaista tarkastusta ennen peittyvää työsuoristusta sekä laadun tarkkailua työn ja rakennusmateriaalien osalta. Vastaava työnjohtaja vastaa toiminnoista työmaalla ja toimii asiantuntijana ja neuvojana niin asiakkaille kuin urakoitsijoillekin. Tyypillisimpiä valvontakohteita ovat kerrostalo-, omakoti- ja rivitalotyömaat.

Työselitykset

Työselitykset yleensä ovat korjaustyöselityksiä, jotka perusteellisen tarkastuksen ja tarvittaessa tutkimuksien perusteella laaditaan niihin rakennusosiin, jotka kaipaavat korjausta. Työselityksissä kerrotaan tarkasti kuinka vaurioitunut rakennusosa on korjattava, jotta se on rakennusfysikaalisesti turvallinen sekä lakien ja määräysten mukainen.

Työselitys on aina kirjallinen, jota tarvittaessa täydennetään detaljipiirustuksilla.

Olkaa yhteydessä, palvelemme teitä.